Bli medlem!

Medlems kontingent i klubben Gøy med Tennis (for resten av året og hele 2019)

300 kr for familie, alle må reg, 250 kr for senior over 19 år, 200 kr for junior,

100 kr for støttemedlem, 0 kr for bare facebook-medlemskap

Beløp betales inn på kontonr: 1503.86.25591 eller Vipps 87763

Alle nybegynnere juniorer 16 år(født 2003) og yngre har fri treningsavgift HELE ÅRET 2019. Racketer kan lånes.

Vi trener i Messehall B, Sandeåsenhallen og ute.