Om oss

goy-med-tennis-i-avisa

Siden Tennis er en fantastisk sport, og at opplevelser, samhold og trivsel(OST) bør være det aller viktigste i en hver idrettsklubb, var det nå blitt et stort behov for å starte noe helt nytt.

Dette samtidig som det synes naturlig at en sportsklubb (en ideell organisasjon) bør inneha en god klubbfølelse hvor åpenhet og demokratiske prinsipper blir respektert, dette helt i motsetning til helsestudioer hvor man bare kommer, betaler og går igjen.

Med dette som bakteppe ble det da også dannet en ny aktiv tennis-klubb som ble kalt “ Gøy med tennis” hvor det viktigste skal være OST og at alle skal være velkomne uansett bakgrunn og nasjonalitet.  I tillegg vil det jobbes mot at klubben skal tilby et lavterskeltilbud og ha et lavt kostnadsnivå, slik at flest mulig skal ha mulighet og råd til å bli kjent med den flotte sporten tennis. Tennis bør være en sport for alle.

I begynnelsen vil gruppa benytte seg av kommunens forskjellige idrettshaller og gymsaler. Samtidig og mot ute sesongen vil det bli jobbet for å opparbeide seg eget ute anlegg med alle fasiliteter.

Håper med disse tanker og visjoner at sponsorer snart også vil vise sin interesse for klubben og dens fremtid.

Styret som ble valgt 2018 består av Even Bjørheim, Marius Paltto, Jan Helge Liverød. Mikkel Hvorslev og  Odd-Erik Helgesen